НОВИНИ МУЕППроектиНовиниЕкипРечникВръзкиКонтактиФотогалерия
    English
     
  Местно устойчиво енергийно планиране (МУЕП) и обшински/областни програми по енергийна ефективност...
     
  Интегриране на устойчивата енергия в плановете и програмите за развитие на общините в България...
     
  Енергийно независими общности...
 
МУЕП
Съвкупност от дейности и мероприятия,
свързани с производството, потреблението и
съхранението на енергията ... още


Ръководство по "МУЕП"
В него са посочени всички дейности
свързани с разработването на
местно устойчиво енергийно планиране,
както и ... още


AREP

Компютърен модел за оценка
на пазарния потенциал
и пазарното проникване на
възобновяемата енергия... ощеОбучение
"И Ес Ди - България" разработи,
методика за обучение по МУЕП
... още

Copyright© ESD Bulgaria 2010