НАЧАЛО МУЕППроектиНовиниЕкипРечникВръзкиКонтактиФотогалерия
     
Същност на МУЕП
     
     
 
     
 
     

 

МУЕП се основава на методика, разработената и изпитана в практиката от ESD Ltd. Великобритания и "И Ес Ди - България" ООД. МУЕП намира приложение из цяла Европа. В България МУЕП се прилага успешно от три години.

МУЕП дава възможност да се планира избора и изпълнението на инвестиционни проекти по ВЕИ и ЕЕ.

 
Повишаване на енергийната автономност!
Всяка община или област в България може да повиши енергийната си автономност.

Ние Ви предлагаме изготвянето на съвременна и модерна стратегия за развитие и повишаване на енергийната независимост на Вашата община/област, като:
Общност, с намалена независимост от енергийни доставки отвън, чрез оползотворяване на ВЕИ потенциала и повишаване ЕЕ на системите и сградите,
разположени на нейна територия.
 
Етапи на внедряване
• Оценка на енергийните нужди – методи, събиране на данни;
• Начини за по-добро разпределяне на необходимата енергия;
• Технически възможности и начини за енергийно снабдяване на дадена община
(регион), потенциал за намаляване на СО2-емисии;
• Внедряване на план за енергийна автономност във вашата община (област);
• Алтернативи за общинска логистика;
• Ролята на дадена община (област) като енергиен модел;
• Ролята на общините (областите) за локализиране проблемите при управление на енергията.
 
МУЕП е ключов инструмент за постигане на устойчиво икономическо развитие в чиста околна среда.
 
Добри практики
Стратегия за оползотворяване на ВЕИ потенциала на територията на Столична община;
План за устойчиво развитие на област Смолян;
Стратегия и план за устойчиво развитие на община Петрич;
Енергийни планове на общините Сапарева Баня, Кюстендил, Кочериново и др.
 
Същност на МУЕП
 

Copyright© ESD Bulgaria 2003-2010