НАЧАЛО МУЕППроектиНовиниЕкипРечникВръзкиКонтактиФотогалерия
     
    Проекти:
     
  Разработване на краткосрочна и дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници на територията на Столична община
     
 
     
Обучение по МУЕП и оценка на потенциала на възобновяеми енергийни източници- област Смолян
 
България: Местно устойчиво енергийно планиране
     
  Местно устойчиво енергийно планиране - повишаване уменията на местните власти
     
  Силистра - местно устойчиво енергийно планиране
     
  МУЕП – предпоставка за развитие на устойчиви общности в България
     Поредица проекти по МУЕП, изцяло насочени към общините в България, и целящи да подпомогнат енергийното планиране, контролирането на общинските ресурси и изпълнението на проекти по ВЕИ и ЕЕ в България, бяха реализирани през периода 2000-2003г, с финансовата подкрепа на Министерството за международно развитие на Великобритания.

От 2003 г. досега 8 общини в България разполагат с разработени местни устойчиви енергийни планове съгласувани с техните стратегии за развитие и планове за управление на ВЕИ ресурса.

Бяха разработени местни устойчиви енергийни планове (инвестиционни проекти и планове за действие) в седем общини в България – Сапарева баня, Кочериново, Кюстендил, Силистра, Велинград, Тетевен, Кърджали.

Представители на общините бяха обучени във всички аспекти на МУЕП. Сега те притежават специални знания и способности, които ще им бъдат от полза при привличането на участници и заинтересовани лица, както и при разработването на устойчиви енергийни планове, които да привлекат инвестиции и да стимулират дейностите в основните секртори на икономиката.

Бяха оценени наличните ВЕИ ресурси и техния потенциал, както и структурата на енерго- потреблението в общините.

МУЕП дава на общините в България реалната възможност да се превърнат в “устойчиви енергийно независими общности” .

 


Copyright© ESD Bulgaria 2003-2010