НАЧАЛО МУЕППроектиНовиниЕкипРечникВръзкиКонтактиФотогалерия
     
За ръководството
     
  Съдържание
     
 
     
 
     Ръководство по МУЕП

 

"Ръководство по МУЕП" е разарботено от консултантите на "И Ес Ди - България" ООД и ESD Ltd. Великобритания, в рамките на приключилият през месец март 2003г. проект "Местно устойчиво енергийно планиране - повишаване уменията на местните власти в областта на енергийното планиране".

В него подробно са описани методологията за изготвяне на местен устойчив енергиен план (МУЕП) както и основните дейности необходими за успещното му разработване.

 
 
 
"Ръководство по МУЕП” дава отговор на въпроси като
 

Как да бъде събрана първичната информация необходима за ресурса на ВЕИ

Какви са методите за оценка на теоретичния потенциал на ВЕИ, придружен с примери с

Какви ВЕИ технологии съшествуват и къде биха могли да бъдат приложени

Критерии за избор на инвестиционни проекти по ВЕИ

Как да се изготви предложение за инвестиционен проект

 

 
Какво съдържа "Ръководство по МУЕП"
 

Предназначение на ръководството

Цели на МУЕП

Инструкция за работа с ръководството

Дейности при разработването на МУЕП

Основни задачи

Оценка на местния потенциал от ВЕИ

Мерки за ЕЕ (енергоспестяващи технологии при крайния потребител)

Оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване на рационални енергии

Избор на приложими ВЕИ технологии и мерки по ЕЕ

Матрица на енергиен план

Изготвяне на предложения за инвестиционни проекти

План за действие

Терминологичен речник

Връзки

 
 
За повече информация относно "Ръководство по МУЕП" и как можете да го получите можете да се свържете с нас на адрес:
 
"И Ес Ди - България" ООД
София 1000
бул."Дондуков"38, вх.2, ап.2
Тел: (02) 981 68 59 / 981 70 41
Тел./Факс: (02) 980 83 06

E-mail: esdb@esdb.bg

 

 
 
 

Copyright© ESD Bulgaria 2003-2010