НАЧАЛО МУЕППроектиНовиниЕкипРечникВръзкиКонтактиФотогалерия
     
     
 
     
 
     
 
     

 

AREP
*AREP (Assessment of Renewable Energy Potential)
 
Kомпютърен модел за оценка на теоретичния и технически енериен потенциал на ВЕИ на местно ниво, включително технически и икономически оценки на приложими ВЕИ технологии и оценка на спестени CO2 емисии. (моделът е изготвен на български и английски език).
Подходящ за първична оценка на теоретичния и технически потенциал на възобновяемите източници на енергия и сравнителен анализ на различни ВЕ технологии;
• Покрива всички основни стъпки свързани с оползотворяване на ВЕИ потенциала;
• Първична оценка на теоретичния и технически потенциал на ВЕИ и сравнителен
анализ на различни ВЕИ технологии;
• Подходащ за работа и от нетехнически специалисти.
 
Структура на AREP
Оценка на ВЕИ потенциала (теоретичен и технически).
2. Икономически оценки на приложими ВЕИ технилогии (структура на цената на
енергията по енергоизточници).
3. Технически оценки:
• Възобновяема енергия – топлинна енергия и електроенергия;
• Крайна цена на енергията;
• Срок на откупуване на инвестицията и др.
4. Оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване:
• Топлинна енергия;
• Електроенергия;
• Топла вода;
5. Оценка на емисиите парникови газове.
AREP
 
 
 
Добри практики
Моделът е приложен успешно в 8 общини в
България:
Кюстендил, Сапарева баня, Кочериново,
Велинград, Смолян, Петрич, София
arep main screen arep wind turbines
arep 3 arep 4
 
За повече информация:
"И Ес Ди - България" ООД
София 1000
т. (02) 9817041
ф. (02) 9808306
esdb@esdb.bg
http://www.esdb.bg
 
SAFIRE
*SAFIRE (Strategy Assessment Framework for Implementation of Renewable Energy)
(Рамка за стратегическа оценка за използването на възобновяемата енергия)
 

SAFIRE компютърен икономически модел за за оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване на възобновяемата енергия.

Моделът е подходящ за първична оценка на и сравнителен анализ на пазарното проникване на различни ВЕ технологии, както и влиянието им върху редица икономически фактори на микро (областно и общинско) ниво:

  • трудова заетост
  • вредни емисии
  • стойност на инвестициите
  • ДДС
  • общински разходи

Моделът може да бъде използван като основно средство при разработването на местни устойчиви енергийни планове, оценка на ВЕИ потенциала, оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване на възобновяемата енергия и влиянието им върху социалния и икономически живот в общината/областта.


В ход е изпълнението на проект “SAFIRE-местно планиране” с основна цел разработване на нова, по-достъпна за потребителите и приложима на общинско ниво, версия на компютърния модел SAFIRE. Моделът ще може да бъде използван като основно средство при разработването на местни устойчиви енергийни планове, оценка на ВЕИ потенциала, оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване на възобновяемата енергия и влиянието им върху социалния и икономически живот в общината/областта.

Интернет страница на проект SAFIRE:
http://safire.energyprojects.net
 
За повече информация:
"И Ес Ди - България" ООД
София 1000
т. (02) 9817041
ф. (02) 9808306
esdb@esdb.bg
http://www.esdb.bg

 

 
 
 

Copyright© ESD Bulgaria 2003-2010