НАЧАЛО МУЕППроектиНовиниЕкипРечникВръзкиКонтактиФотогалерия
     
Правителствени организации
     
  Сдружения и организации
     
  Енергийни центрове
     
  Партньори
     
   
     
 
Правителствени организации
 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/

 

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
http://www.doe.bg

 

Агенция по енергийна ефективност
http://www.government.bg/UsefulLinks

 

Министерство на икономиката
http://www.mi.government.bg/

 

Министерство на земеделието и горите
http://www.mzgar.government.bg/

 

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/

 

Министерство на икономиката
http://www.mh.government.bg/

 

 
Сдружения и организации
 
Национално сдружение на общините в Република България
http://www.namrb.org/
 
Сдружение на югозападните общини в Република България
http://www.aswm.hit.bg/introduce.htm
 
Асоциация на Дунавските общини
http://adrm.hit.bg/
 
РАО "Тракия"
http://www.ram-trakia.org/
 
Регионално сдружение на общините "Марица"
http://www.maritza.info/
 
Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие “Дунавска Добруджа”
http://www.ccpro.com/home/atgsr/index.htm
 
Асоциация на Българските Черноморкси Общини
http://www.ubbsla.org/new/bg/aboutus/contacts.php
 
Екологична организация "Родопи"
http://eco.rhodope.org/links.cfm?vID=8
 
Сдружение "Толерантност"
http://www.tolerantnost.com/contacts.htm
 

Фондация "За Земята"
http://www.bsrec.bg/

 

 
Енергийни центрове
 
Енергиен център София
http://www.sec.bg/
 
Черноморски енергиен център
http://www.bsrec.bg/
 
Енергиен център Пловдив
http://www.eap-save.org/
 
Енергиен център Ловеч
Ловеч 5500 ул. "Търговска" 22
Тел: 068/ 601 274
 

Общинска енергийна агенция Стара Загора
Бул. "Цар Симеон Велики"107, стая315
Тел: +359 42 25098

 
Регионален енергиен център Хасково
http://www.rechaskovo.org/
 

Общинска енергийна агенция Русе
площад "Св. Троица" 10
Тел: +359 82 82 12 44

 

 
Партньори
 
"И Ес Ди - България" ООД
http://www.esdb.bg
 

ESD Ltd. Великобритания
http://www.esd.co.uk

 

 
 
 
 


Copyright© ESD Bulgaria 2003-2010